Czy nagrywanie rozmów telefonicznych jest legalne?

Wiele osób często zastanawia się nad tym, czy nagrywanie rozmów telefonicznych jest legalne. Czy można to robić, kto może i w jakim celu? Samo nagrywanie rozmowy telefonicznej nie jest w zasadzie zabronione wprost w jakimś przepisie prawnym. Jednak pojawia się wiele wątpliwości dotyczących tej kwestii.

Już w Konstytucji RP możemy dowiedzieć się o tym, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego oraz że państwo powinno nam zapewnić wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Bardziej precyzyjnie odnoszą się do tego przepisy poszczególnych kodeksów i ustaw (między innymi Kodeks cywilny, Kodeks karny, czy też ustawa o ochronie danych osobowych oraz Prawo telekomunikacyjne). Jeśli chodzi o rozmowy telefoniczne i możliwość ich nagrywania, to niezwykle istotne są fakty, kim jest osoba, która nagrywa i jaką rolę pełni ona w rozmowie i czy w ogóle bierze w niej udział.

Jeśli jesteśmy osobami prywatnymi i chcemy dla celów osobistych nagrać rozmowę telefoniczną, którą z kimś prowadzimy, to nie obejmują nas przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, które mówią o tym, że osoba, z którą rozmawiamy powinna zostać poinformowana o zamiarze nagrywania. Nagrywanie rozmów prywatnych, które nie są zupełnie związane z działalnością zawodową, ani zarobkową nie jest zabronione. Nie ma tu konieczności uprzedzenia rozmówcy o zamiarze nagrywania rozmowy i będzie to jak najbardziej legalne.

Sprawa klaruje się nieco inaczej, gdy jedną ze stron jest osoba, która reprezentuje podmiot utrwalający rozmowę, archiwizujący i przetwarzający rozmowy swoich klientów. W tej sytuacji już sam zapis głosu klientów jest uważany za dane osobowe, a te podlegają ochronie na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Dlatego też na samym początku takiej rozmowy, warto jest poinformować rozmówcę o tym, że będzie ona rejestrowana, w jakim celu oraz upewnić się, że wyraża on na to zgodę. Dzięki temu można uniknąć późniejszej odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych. Nie ma jednak żadnego konkretnego przepisu prawnego, który by nakazywał taką konieczność.

Jeszcze inny problem stanowi późniejsze upublicznianie takiej rozmowy. Na to już konieczna jest zgoda wszystkich jej uczestników, niezależnie od tego, czy obejmują nas przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, czy też nie. W przypadku, gdy zgody nie uzyskamy, a upublicznimy nagranie, to druga strona będzie mogła wystąpić z roszczeniem o zapłatę zadośćuczynienia.

Odrębnym przypadkiem jest nagrywanie rozmów przez osoby trzecie, które w nich nie uczestniczą. Chodzi tu o tak zwane podsłuchiwanie. Jest ono zastrzeżone jedynie dla organów ścigania i jedynie po to, aby zgromadzić materiał dowodowy niezbędny do prowadzenia postępowania karnego. Sytuacja, gdy nastąpiło nagrywanie rozmów telefonicznych przez osoby trzecie jest przestępstwem uregulowanym w kodeksie karnym i grozi za to grzywna, ograniczenie wolności, albo nawet pozbawienie wolności do lat 2.

Żyjemy w czasach, gdy postęp technologiczny ma naprawdę zawrotne tempo. Umożliwia on nam zdobywanie i gromadzenie informacji w sposób, który często jest nawet niezauważalny. Trzeba być świadomym swoich praw i tego, co jest legalne, a co już nie.